Potpuno drugačiji od drugih

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora 3 Banke, priča o svojim počecima i razvoju 3 Banke.


Datum: 27.Jun.2024


Bankarstvo je visokoregulisana i prilično standardizovana industrija, pa deluje da u takvom sektoru ne postoji mogućnost da neka institucija posluje drugačije od svih ostalih.

Činjenica da su svaki drugi poljoprivrivrednik i svaki treći preduzetnik u Srbiji koji koriste kredite klijenti 3 Banke, a da pri tom nemamo kartice, ATM, Mm-banking, a od 41 poslovnice imamo samo 4 u kojima primamo depozite, dok su druge bezgotovinske, već je dovoljno da shvatimo da se radi o jednoj sasvim drugačijoj banci u tradicionalnom bankarskom sistemu.

Početak

I to što je 3 Banka, koja danas ima preko 600 zaposlenih nastala ne baš u garaži, ali jeste u garsonjeri u Novom Sadu, sa jednim računarom i minimalnim kapitalom, razlikuje nas od svega što je na tržištu viđeno. Nas par entuzijasta pokrenuli smo štedionicu, sa vizijom da ne budemo samo još jedna banka koja nudi iste proizvode i usluge istim postojećim klijentima, utrkujući se sa konkurencijom u tome ko će ih bolje i efikasnije servisirati. Fokusirali smo se na širenje “bankarske pite“ ili tržišta finansiranjem onih klijenata koji do tada nisu koristili kredite, jer su za tradicionalno bankarstvo bili jednostavno premali. To je u velikoj meri bilo uslovljeno i našim malim kapitalom sa kojim nismo mogli da se takmičimo sa velikim univerzalnim bankama.

Strategija

U kreiranju strategije nije nas vodila samo težnja ka profitu, već i naše lične ljudske vrednosti i izražena empatija prema onima kojima je finansiranje nedostupno, pa smo na podršci malim preduzetnicima, poljoprivrednicima i klijentima sa niskim primanjima postavili temelj poslovne strategije koje se i danas držimo.

Želimo da naša podrška kreira pozitivne promene. Kod finansiranja velikih korporacija ili kad pomognete nekom da kupi još jedan auto, stan, jahtu, ništa se suštinski ne menja... Ali  kada pomognete da mali preduzetnik započne posao, kreira radno mesto za sebe i članove svoje porodice i na taj način obezbedi izvesniju budućnost, onda ste zaista nekom promenili život. Neke od svojih klijenata u biznis segmentu smo ispratili od vrlo skromnih početaka do uspešnih poslovnih priča i to je osećaj koji se ne može opisati.

Da, ostvarujemo i profit naravno, i po prosečnom prinosu na kapital smo među uspešnijim bankama u Srbiji, ali je isto tako bitno da svaka naša aktivnost, proizvod ili usluga doprinosi rešavanju nekog problema zajednice u kojoj živimo.

Volim da kažem da imamo  jedinstven I lep zadatak da svi stakeholderi budu zadovoljni, a ne samo shareholderi ili osnivači. A stakeholderi su i klijenti, zaposleni i na kraju osnivači i na taj način doprinosimo i društvu u celini koje je i najbitniji stakeholder.

Kultura

Puno puta smo čuli da „Kultura jede strategiju za doručak“ ali stvarno je tako i važno je da se kultura gradi od vrha. Mi smo korporativnu kulturu bazirali na jasno definisanim vrednostima, istovremeno se ugledajući i na praksu najboljih svetskih kompanija.

Zapošljavamo i unapeđujemo isključivo po zasluzi i mogu da kažem da ni jedan zaposleni u banci nije moj prijatelj ili poznanik. Biramo po principu da nam treba “nekoliko” pravih ljudi sa stavom prema poslu i vrednostima koje delimo i tu ne pravimo kompromise. Kad budući zaposleni ima stav i deli naše vrednosti, veštine se uvek mogu razviti.

Često se ljudi iznenade kada vide da naš Izvršni odbor nema sekretarice, da imamo samo jedno službeno vozilo, a posebno kada me sretnu u kuhinji da sam sebi kuvam kafu. Time šaljemo važne poruke za naše zaposlene o poštovanju i jednakosti.

Dalje, činjenica da smo krenuli od nule, bez matice od koje bismo mogli da „pozajmimo“ know-how, znači da smo sve vreme morali da se oslanjamo isključivo na sopstvenu kreativnost i inovaciju.  Mislim da je ovo definisalo naš preduzetnički duh i težnju da tražimo nekonvencioalna rešenja, često i u drugim industrijama. Upravo je ta prilika da inoviramo, kreiramo promene, a onda svedočimo kako naša inicijativa doprinosi uspehu i utiče na živote naših klijenata, najveći izvor zadovoljstva za moje kolege i mene.

Pored same strategije koja je potpuno nesvakidašnja za tradicionalno bankarstvo dobar je primer i digitalizacija. Mnoge kompanije pokušavaju, bez kritičkog osvrta, da samom kupovinom tehnologije reše problem svog nastupa na tržištu što uglavnom ne uspeva. Za nas je tehnologija akcelerator, a ne kreator  tražnje klijenata. To znači da mi prvo utvrdimo potrebu na tržištu, kreiramo ponudu i tek onda tehnologiju koristimo kao alat koji će ubrzati procese, učiniti jeftinijim za klijenta i banku. Mi smo još 2014. godine razvili aplikaciju kojom smo omogućili da naši službenici na terenu odobre kredit poljoprivrednicima na licu mesta. Postigli smo upravo to, zadržali lični kontakt koji je bitan našim klijentima, a opet pomoću tehnologije omogućili klijentima brzu uslugu. Primera inovacije je mnogo... npr jedina smo banka koja nudi višu kamatu na manje iznose štednje... Depozitar sa 100,000 evra dobija manju kamatu nego onaj sa 5,000 jer viša kamata na niži ulog pomaže u edukaciji o potrebi za štednjom kod klijenata koji zbog niskih primanja ili imovinskog stanja nisu do sad imali šansu da štede.

Radikalna transparentnost kao koncept živi duboko u našoj organizaciji. Stvari nazivamo pravim imenom i na taj način kroz direktan feedback dajemo svima priliku da se menjaju na bolje ili da budu ponosni ako su ostvarili dobre rezultate.

Po uzoru na Teslu Elona Maska jos 2015 smo počeli da ukidamo silose, tj. problemi se rešavaju na najnižem mogućem nivou bez hirjerarhijskih prepreka. Kod nas je svakodnevnica da vidite direktora sektora kako sa saradnikom iz drugog rešava neki problem. Brzo smo shvatili da ćemo kroz participativni menadžment doći do boljih rešenja i najbolja ideja pobeđuje bez obzira od koga dolazi.

Jedan sasvim drugačiji tim

Za nas je najveći neuspeh da neko ne iskoristi svoj pun potencijal. Nažalost, svedoci smo da se današnje HR prakse često kreću između dva ekstrema, kadrovske službe i zasipanja benefitima koje suštinski ne doprinose razvoju ili dobrobiti zaposlenih, a pogotovo ne donose benefit kompaniji.

Razvili smo posebne programe gde zaposleni koji žele da napreduju mogu da se prijave, dobiju priliku da se razviju kroz različite projekte, uz koje idu ovlašćenja ali i odgovornost. Ovo nam je posebno važno s obzirom na to da se dešava da menadžeri ponekad (ne)svesno drže svoje zaposlene nevidljivim.

Mi od zaposlenih imamo visoka očekivanja ali isto tako visoku toleranciju na greške.

Sa ponosom mogu da kažem da je najveći broj naših kolega, uključujući i celokupan Izvršni odbor prve menadžerske korake napravio baš u našoj banci. Imamo 41 direktora poslovnica i svi su karijeru u bankarstvu počeli kod nas, kao kreditni službenici.

Nedavno smo napravili još jedan korak kojim smo započeli novu eru poslovanja 3 Banke.

Potpisali smo Ugovor o kontinuiranom okviru za kupovinu akcija 3 Banke od strane menadžmenta, šaljući snažnu poruku zaposlenima da ih banka dugoročno vidi kao partnere ali i “suvlasnike” budućeg rasta i uspeha. Pored toga, iako će većinski vlasnici banke ostati tri poznate “zelene” banke iz Evropske Unije, 3 Banka, kao brend osmišljen u Srbiji, ulaskom šireg menadžmenta banke u vlasničku strukturu, ostaje dugoročno vezana za matičnu zemlju. Na ovaj način se takođe postavlja osnova za širenje našeg bankarskog brenda i van Srbije i još snažniji uticaj 3 Banke na kreiranje pozitivnih promena u društvu, kako u Srbiji tako i zemljama regiona.

Autor: "Vladimir Vukotić"

Sponzori