Pozivamo vas na SHARE&ENVISION događaj

SHARE&ENVISION događaj okupiće 26-28. novembra u Vinskom dvoru 20 lidera iz različitih industrija, 20% popusta za članove SAM-a


Datum: 29.Oct.2015


Tema događaja je Sharpening Leadership Skills. Događaj je zatvorenog tipa i namenjen je visoko pozicioniranim menadžerima, čiji potencijal za globalne lidere prepoznaje i razvija i sama kompanija.

Ključni predavači na drugom S&E događaju su:

- Bojan Brank, Leadership and Executive Coach;

- Miša Lukić, predsednik UO i suvlasnik MMS Communications/Publicis Group Serbia;

- Stanka Pejanović, CEO Gorenje.

 

Učesnici će u formi panel diskusije razgovarati o tome kako da:

- ojačaju svoju lidersku poziciju (personal branding i upravljanje reputacijom);

- razviju svoje liderske potencijale (upravljanje sobom);

- razviju liderski potencijal svog  tima (mentorske veštine);

- primene kompetencije emocionalne inteligencije (networking, pregovaranje);

- demonstriraju fleksibilnost u svom liderskom pristupu (kreativno mišljenje).

 

 

Sponzori