Radni doručak sa kompanijom Generali osiguranje Srbija

Održan radni doručak sa kompanijom Generali osiguranje Srbija


Datum: 17.Apr.2024


U sredu, 17. aprila, u prostorijama Srpske asocijacije menadžera održan je još jedan Radni doručak, ovog puta sa kompanijom Generali osiguranje Srbija. 

Prisutne je pozdravila Tanja Lazarević, direktor operacija Srpske asocijacije menadžera. 

Predavanje pod nazivom "Better Safe Than Sorry" održao je Veselin Danilovac, Chief Insurance Officer i Board member u Generali osiguranje Srbija. Veselin je predstavio podatke o ukupnim premijama osiguranja, gde je pokazao da Srbija dosta zaostaje u odnosu na evropske zemlje. Na primeru najveće isplaćene štete u Generali Grupi objasnio je značaj reosiguranja i osiguranja od rizika prekida rada i na samom kraju predavanja dao savete za odabir vrste osiguranje života. 


Sponzori