Radni doručak sa kompanijom Mozzart

Radni doručak sa kompanijom Mozzart, na temu “Upravljanje ciljevima i organizacija vremena” održan je u utorak, 25. aprila.


Datum: 25.Apr.2023


Goran Vučetić, direktor direkcije poslovnih procesa u kompaniji Mozzart prisutnima je pojasnio paradoks upravljanja vremenom koje u stvari ne postoji. “Mi ne možemo da upravljamo vremenom, to ne postoji. Možemo samo da upravljamo sobom u vremenu koje nam je dato”, rekao je on. 

Video pogledajte na linku.


Moramo da budemo svesni sebe i izazova sa kojima se suočavamo kako bismo mogli da funkcionišemo. Voditi sebe kroz život, davati prilike drugima, učiti i usavršavati se je najveći izazov koji sebi treba postaviti. Ne možemo upravljati sobom u vremenu ukoliko nemamo uspostavljene ciljeve koji treba da budu povezani sa životnom misijom. “Moramo da znamo šta želimo i da imamo bazične putokaze kako bismo znali da li smo na dobrom putu”, rekao je Goran.

Ciljevi trebaju biti SMART:

S – Specific (određen, jasno definisan)
M – Measurable (merljiv)
A – Achievable (dostižan)
R – Realistic (realan)
T – Time-framed (vremenski određen) 


Goran je kroz Ajzenhauerovu matricu pomogao prisutnima da situacije kako u poslovnom, tako i u privatnom životu svrstavaju na osnovu hitnosti i bitnosti.

Sponzori