Radni doručak sa kompanijom MT-Komex

Održan Radni doručak na temu investicija u solarne elektrane.


Datum: 24.Apr.2024


U sredu, 24. aprila, održan je Radni doručak sa kompanijom MT-Komex na temu energetske efikasnosti i investicija u solarne elektrane. Prisutne je pozdravila Tanja Lazarević, direktor operacija u Srpskoj asocijaciji menadžera. 

O ekonomskoj isplativosti ulaganja u solarne elektrane kroz smanjenje troškova energije, generisanje dodatnih prihoda i poboljšanje održivosti poslovanja, posebno u svetlu dodatnih troškova koji će nastati sa uvođenjem CBAM-a od 2026. godine govorili su Nevena Đukić, zamenik direktora i Nikola Grubor, project manager iz kompanije MT-Komex

Sponzori