Radni doručak sa kompanijom PwC

U utorak, 9. maja, održan je još jedan radni doručak sa kompanijom PwC na temu "Usklađivanje poslovnih procesa sa zahtevima Sistema elektronskog fakturisanja".


Datum: 09.May.2023


Na Radnom doručku na temu "Usklađivanje poslovnih procesa sa zahtevima Sistema elektronskog fakturisanja"/"E-invoicing IMPACT on internal processes" stručni tim kompanije PwC Srbija razgovarao je sa prisutnima o izazovima i pitanjima koja su proistekla iz 4 meseca pune primene Zakona o elektronskom fakturisanju.