RD sa kompanijom Mozzart - Napredno upravljanje konfliktima

U sredu, 15. novembra, održan je Radni doručak sa kompanijom Mozzart na temu „Upravljanje konfliktima – Napredni nivo“, a kao nastavak prošlogodišnjeg predavanja.


Datum: 15.Nov.2023


Analiza, odnosno prepoznavanje tipa konfliktnih ličnosti kao i prepoznavanje faza i indikatora konflikta su teme o kojima je govorio Goran Vučetić, direktor direkcije poslovnih procesa u kompaniji Mozzart


Goran je predstavio 7 uzroka konflikata po PMI:

  1. Nerealan vremenski raspored
  2. Prioritetizacija
  3. Resursi
  4. Tehnička (ekspertska) mišljenja
  5. Administrativne procedure
  6. Troškovi
  7. Karakteristike ličnosti

„Nagomilan konfliktni potencijal je svuda oko nas, a ponekad i u nama samima. Biti deo rešenja, a ne deo problema je veoma često plivanje uzvodno i zahteva jak karakter i integritet čoveka. Postoje trenuci kada to izgleda čak i nemoguće. Ali ako se uspostavi nov pristup problemu i razumno sagledaju njegovi uzroci, dolaskom do rešenja radićete konstantno i na kreiranju bolje verzije samog sebe i društva koje vas okružuje“, rekao je Goran. 

Goran je prisutnima predstavio tehniku za rešavanje konflikta „FINO“, i istakao da konflikti nemaju nužno samo negativne karakteristike već da postoje i benefiti konflikata (kao što je rad na sebi, mentorski rad sa kolegama, povećanje kapaciteta kompanije i ušteda resursa kao i višestruka svakodnevna primena u svim oblastima).

F – Fokusiranje na neutralisanje emocija

I – Identifikujte tip konfliktne osobe (da li je ona situacijski, apsolutno ili strateški konfliktna)

N – Nadmoć nad samim sobom tokom komunikacije

O – Odredite opcije (postoji šansa za postizanje dogovora sada, sprečavanje dalje eskalacije, pozivanje na viši autoritet, predlog za nastavak dijaloga neki drugi dan itd) 


Sponzori