SAM Akademija 2024 - Change Management

Na SAM Akademiji odžano predavanje Change Management u okviru modula Transformation and Change management.


Datum: 11.May.2024


Promene su neminovne u sistemima koji žele da budu uspešni, a o ključnim koracima za njihovo uspešno upravljanje, kao i o razlozima što kompanije žele da se menjaju i koje situacije navode na prilagođavanje novim okolnostima, govorili su u okviru četvrte SAM Akademije Mihailo Janković, predsednik Srpske asocijacije menadžera i CEO MK Group, Dragan Popović, predsednik AIGO i Dragomir Kostić, General manager, Atlantic brands i član UO SAM-a. 


Sponzori