SAM Akademija - Business Core

Na SAM Akademiji odžana predavanja Business Inteligence Controlling, Business Intelligence Data Analysis for Business i Application of generative artificial intelligence u okviru modula Business Core.


Datum: 10.Jun.2023


U subotu, 10. juna, održana su 3 predavanja u okviru modula Business Core. 

Polaznike je pozdravila Danijela Rakić, Direktor komunikacija Srpske asocijacije menadžera. 
Na šestom predavanju SAM Akademije govorili su Biljana Bogovac, Partner u kompaniji PwC Srbija, Marijana Agić Molnar, CEO & Data Strategist u kompaniji DATA DO i predavač na fakultetu FEFA i Slobodan Marković, Digital Advisor u kompaniji UNDP. 

Koje su najvažnije aktivnosti za pravilno upravljanje poslovanjem jedne kompanije?

Biljana Bogovac, rukovodeća partnerka, PwC Srbija i Crna Gora

Sve one aktivnosti koje doprinose sprovođenju strategije u delo važne su aktivnosti. Dakle usklađivanje strateških ciljeva sa postavljanjem ključnih ciljeva - pokretačima vrednosti, usklađivanje poslovnih procesa sa ljudima i ekspertizom, usklađivanje tehnologije sa zahtevima poslovnih procesa. I na kraju takođe i usklađivanje prodajnog procesa i odnosa sa eksternim stejkholderima. To je celokupni ciklus poslovanja, bilo da je reč o proizvodnom ili uslužnom preduzeću.  Najvažniji u tome jesu kadrovi, ljudi i menadžment koji su sposobni i spremni da to sprovedu u delo.

                                Kjučni saveti kako upravljati podacima u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva?

Marijana Agić Molnar, CEO & Data Strategist, Data Do

Upravljanje podacima je pitanje nad pitanjima, zato što se upravo korišćenjem podataka pravi najveća konkurentska prednost današnjice. Polazi se od poslovnih ciljeva i vraća unazad da bi se znalo koji podaci i procesi mogu da nam pomognu, da se ti ciljevi ostvare. Svaka kompanija mora da ima strategiju podataka, tačnije da zna kako će podaci moći da pomognu kompaniji da ostvari ciljeve. I na kraju najvažnije  je vođenje računa o higijeni podataka.

 

Ključni načini upotrebe veštačke inteligencije u cilju unapređenja poslovanja?

 

Slobodan Marković, Digital Advisor, UNDP

 

 

Veštačka inteligencija ima veliku ulogu u današnjem poslovanju, posebno u automatizaciji poslovnih procesa, ekstarkciju znanja iz velikih repozitorijuma - dokumenata, fotografija i videa, kao i u generisanju novih sadržaja. Ono što je već danas važna uloga menadžmenta jeste da se upozna sa novim mogućnostima, ograničenjima, ali i rizicima koje donosi veštačka inteligencija. Da motiviše zaposlene da se takođe upoznaju sa tim stvarima, da ih podstakne da zajedno eksperimentišu i vide kako veštačka inteligencija može da se primeni u svakodnevnom poslovanju, počevši od nekih poslovnih procesa, koji su poznatiji, standardizovaniji, do nekih rizika kojima može lakše da se upravlja. Znanje koje se stekne tokom tih procesa omogućiće da se krene dalje sa primenom veštačke inteligencije u cilju boljeg unapređenje proizvoda i usluga korišćenjem veštačke inteligencije ili čak u izradi novih proizvoda i usluga baziranih na veštačkoj inteligenciji. Važno da se kroz taj agilan proces dolazi do novih podataka koja su nam znanja potrebna u timu i da li imamo sve potrebne podatke, koje modele da ugradimo u poslovne informacione sisteme,  da li postoje neke pravne i etičke prepreke u korišćenju veštačke inteligencije.
Sponzori