SAM Open Day u Novom Sadu

Slušajući želje članova za boljim upoznavanjem i povezivanjem kako međusobno tako i sa renomiranim, dugogodišnjim članovima SAM-a, ovoga aprila smo pokrenuli unapređeni format SAM OPEN DAY!


Datum: 22.Sep.2023


U unapređenom formatu, domaćini su članovi Upravnog odbora SAMa koji na neformalnom druženju, ukratko predstavljaju sebe i svoju kompaniju i istovremeno pružaju prostor članovima da se predstave i iznesu svoje poslovne potrebe i očekivanja za ovu godinu. 

U petak, 22. septembra Srpska asocijacija menadžera posetila je kompanije članova Upravnog odbora iz Novog Sada - Schneider Electric i Vegu IT.

Prva adresa bila je kompanija Schneider Electric gde je članove SAMa dočekao Dragoljub Damljanovićdirektor Razvojnog centra kompanije Schneider Electric i član UO SAMa. Dragoljub je okupljenima poželeo dobrodošlicu, ukratko predstavio kompaniju a zatim i sproveo kroz novootvoren IT centar kompanije - zgradu InGridNakon završenog obilaska, uputili smo se ka kompaniji Vega IT. Naš domaćin bio je Saša Popović, osnivač i direktor kompanije Vega IT i član UO SAMa. Saša je nakon dobrodošlice predstavio ukratko svoju kompaniju, a zatim pružio priliku članovima da se predstave. Poseta je zaokružena obilaskom prostorija kompanije i ručkom.