SAM Talks - Lidija Labudović

Diskusiona grupa sa Lidijom Labudović, advokaticom u kancelariji Harrisons.


Datum: 09.Apr.2024


U utorak, 09. aprila, u prostorijama Srpske asocijacije menadžera održana je prva diskusiona grupa ove godine, SAM Talks. 

Predavač na ovoj diskusionoj grupi bila je Lidija Labudović, advokatica u advokatskoj kancelariji Harrisons koja je sa prisutnima razgovarala na temu zaštite softvera i specifičnosti IT ugovora.