Stipendije Mokrogorske škole menadžmenta za članove SAM

Mokrogorska škola menadženta dodeljuje po jednu stipendiju članovima SAM-a za General Management Program i Executive MBA.


Datum: 13.Mar.2015


General Management Program

MŠM upisuje šestu generaciju polaznika na General Management Program, program koji priprema menadžere za uloge na rukovodećem nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. Program je organizovan u dve sesije u trajanju od 7 dana, prolećnu i jesenju, koje se održavaju na Mokroj Gori. Link ka stranici programa: http://msm.edu.rs/gmp/

MŠM i SAM dodeljuju jednu stipendiju u iznosu do 100% školarine. Prijavu za stipendiju možete izvršiti do 15.04.2015. godine na adresi http://msm.edu.rs/gmp/stipendije-2015/ . Rezultati konkursa će biti objavljeni 30.04.2015 godine na portalu škole. Kontakt osoba: Vladimir Škorić, vladimir.skoric@msm.edu.rs.

Executive MBA

EMBA program (Executive Master of Business Administration) je prvi akreditovan master program za upravljanje poslovanjem u Srbiji koji zajednički organizuju Mokrogorska škola menadžmenta i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

MŠM i SAM dodeljuju jednu stipendiju u iznosu do 100% školarine. Prijavu za stipendiju možete izvršiti do 15.04.2015. godine na adresi http://msm.edu.rs/memba/memba-javni-poziv/. Rezultati konkursa će biti objavljeni 30.04.2015 godine na portalu škole. Kontakt osoba: Vladimir Škorić, vladimir.skoric@msm.edu.rs.

Sponzori