Izvršna kancelarija

Zaposleni u izvršnoj kancelariji

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM. U koordinaciji sa Upravnim odborom, zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa Vladom, medijima i institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava, superviziju projekata, mobilizaciju članstva i organizaciju događaja.

JELENA BULATOVIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR

Kontakt jelena.bulatovic@sam.org.rs

Jelenu možete kontaktirati u vezi sa svim tekućim i strateškim pitanjima SAM-a.

Jelena Bulatović je izvršni direktor SAM-a od 2013. godine. Rukovodi aktivnostima Asocijacije, predstavlja i zastupa SAM u komunikaciji sa članovima, poslovnom zajednicom, predstavnicima Vlade Republike Srbije, donatorima i medijima. Menadžer sa preko 15 godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa Vladom i državnim institucijama, unapređenja poslovnog okruženja i projektnog menadžmenta. Pre dolaska u SAM 2009. godine, radila je šest godina u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) u okviru ambasade SAD-a u Beogradu, gde je sa pozicije specijaliste za bankarstvo i finansije vodila projekte američke vlade za podršku ekonomskom razvoju Srbije. U periodu do 2003. godine radila je na projektima međunarodnih organizacija USAID, UNHCR i OSCE. Član je Upravnog odbora Opportunity Banke u Srbiji i Upravnog odbora inicijative SAMIT 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Dobitnica je nagrade „Žena heroina“ za 2014. godinu za svoj humanitarni rad i doprinos biznis diplomatiji. Nosilac priznanja „Srebrni znak Crvenog krsta” koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovoj organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Član je Poslovnog saveta UN

TANJA LAZAREVIĆ

DIREKTOR OPERACIJA

Kontakt tanja.lazarevic@sam.org.rs

Tanju možete kontaktirati u vezi sa svim aktivnostima i događajima, kao i u vezi sa svim pitanjima o članstvu u SAM-u.

Tanja Lazarević je Direktor operacija u SAM-u. Planira, sprovodi i supervizira administrativne i operativne poslove u Asocijaciji. Zadužena za koordinaciju i sprovođenje svih aktivnosti u Asocijaciji. Odgovorna za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim i postojećim članovima, zadužena za servisiranje i pružanje efikasne podrške članovima. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Svoj profesionalni razvoj započela u Si & Si Company, na poziciji menadžera za odnose sa javnošću, radeći na poslovima eksterne i interne komunikacije. Nakon trogodišnjeg boravka u Si & Si grupaciji, prelazi u firmu Product, a potom u internacionalnim kompanijama nastavlja profesionalni razvoj u oblastima marketinga i PR-a.

DANIJELA RAKIĆ

DIREKTOR KOMUNIKACIJA

Kontakt danijela.rakic@sam.org.rs

Danijelu možete kontaktirati u vezi sa eksternim i internim komunikacijama u SAM-u, partnerstvima sa medijima, strategijama i promocijama na društvenim mrežama, i svim ostalim komunikacijskim pitanjima.

Danijela Rakić je Direktor komunikacija u SAM-u. U komunikacijama je više od 18 godina. U SAM dolazi nakon više od sedam godina angažovanja u Beogradskoj/Kombank Areni gde je bila zadužena za eksternu i internu komunikaciju. Kreirala je i realizovala komunikacione strategije za veliki broj manifestacija koje su prevazilazile nacionalne okvire a među kojima su brojni koncerti svetskih izvođača, svetska i evropska sportska prvenstva kao i na strategiji promene imena Arene u okviru prvog postupka za Naslovnog sponzora jednog objekta realizovanog u Srbiji. Pre Arene, bila je u PR timu Univerzijade 2009. godine koji je nagrađen „PRiznanjem“, Društva za odnose s javnošću, i na poziciji PR Menadžera filmske distributerske kompanije Tuck gde je vodila kampanje za filmove domaćih produkcija i primarno, za ostvarenja najvećih svetskih filmskih studija među kojima su Warner Bros, Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures, a bila je zadužena i za organizaciju filmskih revija i festivala.

MELINDA MARINOVIĆ

OFFICE MANAGER

Kontakt melinda.marinovic@sam.org.rs

Melindu možete kontaktirati u vezi sa Vašim pravima i obavezama kao člana, plaćanjima ka SAM-u, uplatama članarina i drugim administrativno-finansijskim pitanjima.

Melinda Marinović je rukovodilac kancelarije, zadužena za administraciju, finansije i logističku podršku sprovođenju programskih aktivnosti Asocijacije. Formalno obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijska usavršavanja.

MILICA MIHAJLOVIĆ

PROGRAM MENADŽER

Kontakt milica.aleksic@sam.org.rs

Milicu možete kontaktirati u vezi sa statusom kompanijskih sponzorstava, primene brendinga, realizacije SAM-ovih događaja za promociju kompanija, radom Mentorskog programa Srpske asocijacije menadžera, kao i u vezi sa radom radne grupe za mlade.

Milica Mihajlović je programski menadžer - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U koordinaciji sa Operations Manager-om, realizuje događaje i aktivnosti Asocijacije i učestvuje u unapređenju istih. Koordinira programima SAMa koji su usmereni na mlade. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije. Master studije završila na Fakultetu političkih nauka, Odsek za međunarodne studije.

MILICA BUHA

MARKETING ASISTENT

Kontakt milica.buha@sam.org.rs

Milicu možete kontaktirati u vezi sa primenom brendinga, pripremom i realizacijom SAM-ovih događaja, promociju kompanija putem SAM-ovih kanala komunikacije kao i sprovođenjem marketing strategije i prilagođavanjem materijala ciljanom tržištu.

Milica Buha je Marketing asistent - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U Srpsku asocijaciju menadžera prelazi sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu gde je bila angažovana u Centru za saradnju sa privredom kao Saradnik za karijerno vođenje i savetovanje, i odnose sa kompanijama. Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, modul Marketing.

JELENA SPASOJEVIĆ

ADMINISTRATIVNI ASISTENT

Kontakt jelena.spasojevic@sam.org.rs

Jelenu možete kontaktirati u vezi sa ažuriranjem Vaših podataka u našim bazama, promenom istih na našem sajtu, upita oko članstva, expat upitima, organizacijom sastanaka i drugih administrativno-logističkih pitanja. Diplomirala na Filolškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.