Izvršna kancelarija

Zaposleni u izvršnoj kancelariji

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM. U koordinaciji sa Upravnim odborom, zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa članovima, partnerima, medijima i institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava, superviziju projekata, mobilizaciju članstva, organizaciju događaja i realizaciju svih aktivnosti Udruženja.

JELENA BULATOVIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR

Kontakt jelena.bulatovic@sam.org.rs

Jelenu možete kontaktirati u vezi sa svim tekućim i strateškim pitanjima SAM-a.

Jelena Bulatović je izvršni direktor SAM-a od 2013. godine. Rukovodi aktivnostima Asocijacije, predstavlja i zastupa SAM u komunikaciji sa članovima, poslovnom zajednicom,državnim organima, donatorima i medijima. Menadžer sa preko 20 godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa državnim institucijama, unapređenja poslovnog okruženja i projektnog menadžmenta. Pre dolaska u SAM 2009. godine, radila je šest godina u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) u okviru ambasade SAD-a u Beogradu, gde je sa pozicije specijaliste za bankarstvo i finansije vodila projekte američke vlade za podršku ekonomskom razvoju Srbije. U periodu do 2003. godine radila je na projektima međunarodnih organizacija USAID, UNHCR i OSCE. Član je Upravnog odbora 3 Banke u Srbiji i Upravnog odbora inicijative SAMIT 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Dobitnica je nagrade „Žena heroina“ za 2014. godinu za svoj humanitarni rad. Nosilac priznanja „Srebrni znak Crvenog krsta” koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovoj organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Član je Poslovnog saveta UNICEF-a.

TANJA LAZAREVIĆ

DIREKTOR OPERACIJA

Kontakt tanja.lazarevic@sam.org.rs

Tanju možete kontaktirati u vezi sa svim aktivnostima i događajima, kao i u vezi sa svim pitanjima o članstvu u SAM-u.

Tanja Lazarević je Direktor operacija u SAM-u. Planira, sprovodi i supervizira administrativne i operativne poslove u Asocijaciji. Zadužena za koordinaciju i sprovođenje svih aktivnosti u Asocijaciji. Odgovorna za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim i postojećim članovima, zadužena za servisiranje i pružanje efikasne podrške članovima. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Svoj profesionalni razvoj započela u Si & Si Company, na poziciji menadžera za odnose sa javnošću, radeći na poslovima eksterne i interne komunikacije. Nakon trogodišnjeg boravka u Si & Si grupaciji, prelazi u firmu Product, a potom u internacionalnim kompanijama nastavlja profesionalni razvoj u oblastima marketinga i PR-a.

DANIJELA RAKIĆ

DIREKTOR KOMUNIKACIJA

Kontakt danijela.rakic@sam.org.rs

Danijelu možete kontaktirati u vezi sa eksternim i internim komunikacijama u SAM-u, partnerstvima sa medijima, strategijama i promocijama na društvenim mrežama, i svim ostalim komunikacijskim pitanjima.

Danijela Rakić je Direktor komunikacija u SAM-u. U komunikacijama je više od 18 godina. U SAM dolazi nakon više od sedam godina angažovanja u Beogradskoj/Kombank Areni gde je bila zadužena za eksternu i internu komunikaciju. Kreirala je i realizovala komunikacione strategije za veliki broj manifestacija koje su prevazilazile nacionalne okvire a među kojima su brojni koncerti svetskih izvođača, svetska i evropska sportska prvenstva kao i na strategiji promene imena Arene u okviru prvog postupka za Naslovnog sponzora jednog objekta realizovanog u Srbiji. Pre Arene, bila je u PR timu Univerzijade 2009. godine koji je nagrađen „PRiznanjem“, Društva za odnose s javnošću, i na poziciji PR Menadžera filmske distributerske kompanije Tuck gde je vodila kampanje za filmove domaćih produkcija i primarno, za ostvarenja najvećih svetskih filmskih studija među kojima su Warner Bros, Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures, a bila je zadužena i za organizaciju filmskih revija i festivala.

MELINDA MARINOVIĆ

OFFICE MANAGER

Kontakt melinda.marinovic@sam.org.rs

Melindu možete kontaktirati u vezi sa Vašim pravima i obavezama kao člana, plaćanjima ka SAM-u, uplatama članarina i drugim administrativno-finansijskim pitanjima.

Melinda Marinović je rukovodilac kancelarije, zadužena za administraciju, finansije i logističku podršku sprovođenju programskih aktivnosti Asocijacije. Formalno obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijska usavršavanja.

MILICA BUHA

MARKETING & EVENT COORDINATOR

Kontakt milica.buha@sam.org.rs

Milicu možete kontaktirati u vezi sa primenom brendinga, pripremom i realizacijom SAM-ovih događaja, promociju kompanija putem SAM-ovih kanala komunikacije, sprovođenjem marketing strategije i prilagođavanjem materijala ciljanom tržištu, radom Mentorskog programa Srpske asocijacije menadžera, kao i u vezi sa radom radne grupe za mlade.

Milica Buha je Marketing asistent - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U Srpsku asocijaciju menadžera prelazi sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu gde je bila angažovana u Centru za saradnju sa privredom kao Saradnik za karijerno vođenje i savetovanje, i odnose sa kompanijama. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, modul Marketing.

MILICA MIHAJLOVIĆ

PROGRAM MENADŽER

Kontakt milica.aleksic@sam.org.rs

Milicu možete kontaktirati u vezi sa statusom kompanijskih sponzorstava, primene brendinga, realizacije SAM-ovih događaja za promociju kompanija, radom Mentorskog programa Srpske asocijacije menadžera, kao i u vezi sa radom radne grupe za mlade.

Milica Mihajlović je programski menadžer - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U koordinaciji sa Operations Manager-om, realizuje događaje i aktivnosti Asocijacije i učestvuje u unapređenju istih. Koordinira programima SAMa koji su usmereni na mlade. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije. Master studije završila na Fakultetu političkih nauka, Odsek za međunarodne studije.