spisak članova

...
Vladimir Bošković

NAŠA AIK BANKA
Predsednik Izvršnog odbora

...
Vladislav Lalić

GOODFAITH STRATEGIC ADVISORY
Partner i CEO

...
Vlastimir Vuković

NLB KOMERCIJALNA BANKA
Predsednik Izvršnog odbora

...
Vojka Glišević

FRUŠKE TERME
Direktor sektora soba

...
Vuk Vučević

S-LEASING
Član Izvršnog odbora

...
Žarko Filipović

PULSEC
Direktor

...
Željko Anđić

SAP
Head of Cloud Success Services for Eastern Europe at SAP

...
Željko Tomić

OSA – RAČUNARSKI INŽENJERING
Generalni direktor

...
Živorad Vasić

KADENA PROPERTIES
Direktor

...
Zoran Daljević

ATLANTIC GRUPA
Direktor centralnih finansija za Srbiju i Makedoniju

...
Zoran Naumović

ADVOKATSKA KANCELARIJA NAUMOVIĆ & PARTNERI
Managing Partner

...
Zoran Došlić

COMING COMPUTER ENGINEERING
Direktor

...
Zoran Đurić

MIELE
Direktor

...
Zoran Vujnović

SAMER & CO. SHIPPING
Direktor prodaje i razvoja

...
Zorana Šubašić

HEMOFARM AD
Direktor nabavke za Jugoistocnu Evropu, Rusiju i Pakovni klaster

...
Zvezdan Horvat

ADIZES INSTITUTE WORLDWIDE
Professional Director

...
Đorđe Nikolić

ADVOKATSKA KANCELARIJA OAD NKO PARTNERS O.D.
Partner

...
Đorđe Vukotić

JOBERTY TECHNOLOGIES
Chief Sales Officer

...
Đorđe Vuksanović

A1 SRBIJA & A1 SLOVENIJA
Glavni direktor za transformaciju

...
Đorđe Radovanović

ORION TELEKOM
Komercijalni direktor

...
Đorđe Popović

RESALTA
Generalni direktor

...
Đorđe Marović

TELEKOM SRBIJA
Izvršni direktor za tehniku

...
Đorđe Krstić

MOZZART
Direktor PMO-a

...
Đorđije Mitrevski

SCHNEIDER ELECTRIC, NOVI SAD
Digital Grid Security & IT Director, EMEA