ERASMUS ADA

13.05.2021.

POSTANI ČLAN

Besplatni online kursevi na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja

Obaveštavamo vas da će u periodu od 1.6. do 20.6.2021. godine biti održana serija besplatnih online kurseva na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja. Kursevi se realizuju u okviru Erazmus+ projekta ADA (Napedna analiza podataka u poslovanju), od strane istaknutih domaćih i stranih eksperata iz ove oblasti, na srpskom i na engleskom jeziku.

Ova inicijativa se realizuje u okviru Erasmus projekta ADA (Advanced Data Analytics in Business) koji SAM sprovodi u saradnji sa 4 evropska Univerziteta (iz Beča, Rima, Soluna i Cergy, Francuska) kao i sa 4 Univerziteta iz Srbije (u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu). Predavači će biti istaknuti domaći i strani eksperti iz oblasti Data analytics i Data science, a predavanja će biti organizovana na srpskom i engleskom jeziku.

Prva serija kurseva je uglavnom namenjena početnicima i ima za cilj upoznavanje sa trenutnim dostignućima u veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju i njihovoj primeni u različitim oblastima poslovanja. Broj kurseva koje kandidat može da pohađa nije ograničen.

Lista kurseva:

 

 

Naziv kursa

Predavač

Nivo

Jezik

Raspored

Managerial Artificial Intelligence – The Art of Modeling Success

Ronald Hochreiter, Vienna University of Economics and Business, Austria

Početni

Engleski

1., 8. i 15 jun

(16-19h)

Designing Communication of Results

Luca Gnan, University of Rome Tor Vergata, Italy

Početni

Engleski

9., 10. i 11. jun

(16-19h)

Multiple Criteria Decision Making

Jason Papathanasiou, University of Macedonia and CERTH, Greece

Početni

Engleski

4., 11. i 18. jun

(16-19h)

Mašinsko učenje

Aleksandar Kupusinac, Univerzitet u Novom Sadu

Početni

Srpski

15., 16. i 17. jun

(17-20h)

Uvod u statističko zaključivanje

Bojana Milošević, Univerzitet u Beogradu

Početni

Srpski

5., 6. i 12. jun

(10-13h)

Programiranje u Python-u i primene u obradi podataka i biznis analitici

Marko Petković, Univerzitet u Nišu

Početni

Srpski

7., 9. i 14. jun

(18-21h)

Analitika velikih podataka

Aleksandar Veljković, Univerzitet u Beogradu

Srednji

Srpski

5., 6. i 12. jun

(12-15h)

Napredni modeli za ocenu finansijskih rizika

Mikica Drenovak, Univerzitet u Kragujevcu

Srednji/Viši

Srpski

2., 3. i 4. jun

(17-20h)

 

Zainteresovani kandidati treba da se prijave na email ada@uni.kg.ac.rs navođenjem sledećih podataka: ime, prezime, puna afilijacija, kurs(evi) za koji se prijavljuje, email na koji želi da prima informacije.

Više informacija o kursevima možete naći na veb stranici http://www.ada.ac.rs/lll-courses/