Forum menadžera

27.11.2020.

POSTANI ČLAN

Forum menadžera – Efekti cirkularnih migracija u Srbiji

Kako možemo biti odgovorni danas za Srbiju sutra?

Na tržištu se uveliko osećaju efekti odliva kvalitetnog kadra iz Srbije, a za mogućnost privremenog boravka u inostranstvu najčešće se odlučuju mladi između 20 i 30 godina.
Da li imamo dovoljno adekvatnih kadrova, kako se kompanije bore sa odlivom mozgova, da li smo nešto naučili iz krize izazvane pandemijom – kako da privučemo i dugoročno zadržimo zaposlene, kakav odnos treba da bude između zaposlenih i poslodavca, da li se pregovaračko „klatno“ ponovo pomerilo kod poslodavca?

Ovim pitanjima posvećen je ovogodišnji online Forum menadžera Srpske asocijacije menadžera na temu cirkularnih migracija, koji se održava u utorak, 1. decembra, od 11 do 14 časova i može se pratiti na SAM Youtube kanalu kao i na sajtu SAM-a.

Specijalni gost Foruma menadžera biće Ambasador Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, Urs Šmid.

11.00 - 12.15h
Prvi panel 
Situacija na tržištu rada danas – da li imamo dovoljno adekvatnih kadrova?


Panelisti su:
 Biljana Bogovac, partner, PwC Srbija
Dragoljub Damljanović, predsednik SAM-a & Digital Grid Sales VP, Schneider Electric
Ivan Brkljač, direktor programa za cirkularne migracije – Tačka Povratka, kabinet predsednice Vlade Srbije
Prof. dr Dragan Lončar, prodekan za saradnju sa privredom, Ekonomski fakultet u Beogradu  

Moderacija: Vesna Damjanić, urednik, RTS
Specijalni gost Foruma menadžera biće Ambasador Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, Urs Šmid.

                                         

12.30 do 13.45 časova
Drugi panel
Menadžerski odgovor na odliv mozgova – šta smo naučili?


Panelisti su:
Marija Desivojević Cvetković, viša potpredsednica za strategiju i razvoj, Delta Holding
Nebojša Bjelotomić, CEO, Saga
Miloš Perović, COO i suvlasnik, Termovent 
Moderator panela biće Dejan Ranđić, generalni direktor, DNA& ICT hub i član Upravnog odbora SAM-a.

 

 

Forum se održava u okviru projekta “Cirkularne migracije – odliv mozgova”, koji SAM realizuje uz podršku Vlade Švajcarske

Projekat se realizuje u cilju podizanja svesti javnosti o odlivu mozgova iz Srbije kao i kreiranja dijaloga na temu pozitivnih aspekata cirkularnih migracija. Poseban cilj projekta je da ukaže na mogućnosti i prilike za profesionalnih i lični razvoj mladih u Srbiji kroz promociju kompanijskih programa za razvoj talenata, stručnih praksi i stipendiranja, zatim programa za privlačenje kadrova i stručnjaka iz dijaspore kao i uspostavljanju dijaloga sa državnim institucijama na temu cirkularnih migracija. 

Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.