Ostali projekti

08.12.2011.

POSTANI ČLAN

Sastanak u Privrednoj komori Valjeva

U utorak, 22. novembra 2011. godine organizovan je sastanak sa privrednicima u Valjevu, koji su zajedno organizovali Srpska asocijacija menadžera, Centar za liberalno-demokratske studije i Privredna komora Valjeva.

Sastanku su prisustvovali potpredsednik regionalne Privredne komore Valjevo, g-din Petar Nikolić, zatim njegova saradnica Ljuba Petrović, Maja Piščević i Jelena Bulatović ispred SAM, Boris Begović i Marko Paunović ispred CLDS-a kao i 20 predstavnika kompanija iz ovog regiona. Tokom izuzetno žive i efikasne diskusije, privrednici su izneli svoje probleme i identifikovali administrativne prepreke sa kojima se svakodnevno suočavaju u poslovanju svojih kompanija. Privrednici iz regiona Valjeva su na veoma jasan i precizan način ukazali i na moguća rešenja kako bi te prepreke otklonili, a koja bi doprinela boljoj poslovnoj klimi i većoj uspešnosti kompanija.

Ovaj sastanak je deo šireg projekta „Jačanje glasa biznisa" koje Srpska asocijacija menadžera sprovodi u Srbiji, uz finansijsku pomoć organizacije CIPE i to u tri odabrana grada: Nišu, Požarevcu i Valjevu. Rezultati ovih razgovora biće prezentovani na okruglim stolovima koji će biti organizovani u Beogradu sledeće godine. Cilj ovog projekta je da se ukaže na probleme i prepreke sa kojima se suočavaju privrednici van Beograda i da se u dijalogu sa predstavnicima Vlade Srbije, predoče moguća rešenja. Takođe, cilj ovog projekta je i jačanje kapaciteta srpske poslovne zajednice radi što efikasnijeg i aktivnijeg učešća u procesu donošenja zakonodavnih rešenja. Najbolji biznis lideri iz Niša, Požarevca i Valjeva će svojim učešćem u ovom projektu imati prilike da daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva ovog projekta.

Fotografije sa ovog sastanka možete preuzeti ovde.