SAM Godišnja nagrada

01.10.2019.

POSTANI ČLAN

Žiri za SAM Godišnje nagrade 2019!

Izabrani su članovi žirija za 2019. godinu!

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo žiri za Godišnje nagrade Srpske asocijacije menadžera za 2019. godinu:

 1. Stanka Pejanović, predsednica SAM-a
 2. Olga Svoboda, tim lider radne grupe za Godišnju nagradu
 3. Miloš Perović, predstavnik mladih menadžera SAMPLE
 4. Dejan Turk, VIP mobile, Menadžer godine 2018
 5. Nebojša Matić, Mikroelektronika, Poslodavac godine 2018
 6. Dejan Ranđić, DNA, član UO SAM-a
 7. Radojka Nikolić, Nira press, član UO SAM-a
 8. Nebojša Mandić, Country Head, DHL Global forwarding
 9. Biljana Dakić Đorđević, Trag fondacija

Žiri imenuje Upravni odbor SAM-a, a na predlog Predsednika SAM-a i Radne grupe za godišnju nagradu, i sastoji se maksimalno od 9 članova.

Žiri u svom sastavu ima: 

 • Predsednika SAM-a
 • Tim lidera Radne grupe za Godišnju nagradu
 • Predstavnika mladih članova
 • Prethodne dobitnike nagrada SAM-a
 • Članove SAM-a
 • Člana/članove žirija van članstva SAMa, pripadnika akademske, novinarske, poslovne, javne ili druge renomirane zajednice.

S obzirom da se žiri imenuje pre početka nominacija, ukoliko se tokom nominovanja i glasanja član žirija ili njegova kompanija nađu među nominovanima, taj član žirija se može povući iz žirija i u tom slučaju njegovo mesto će biti dopunjeno novim članom, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora; takođe, taj član žirija može odlučiti da ne prihvati nominanciju za sebe, svoju kompaniju ili projekat i ostati u žiriju.  Po sopstvenom izboru, svaki član žirija može da se uzdrži ukoliko smatra da nije etički da glasa u nekoj od kategorija, gde postoji potencijalni konflikt interesa (primer: nominovana konkurentska kompanija u nekoj od kategorija).

Žiri u svakom pogledu mora zadržati svoj integritet i nezavisnost, glasa samostalno i u slobodnoj volji i obavezan je da poštuje pravilo poverljivosti.

Nominacije za SAM Godišnju nagradu počinju u ponedeljak, 7. oktobra.