Studenti u SAMu

U godini kada obeležava 15. godina postojanja, Srpska asocijacija menadžera je otvorila vrata članstva najboljim studentima koji su iskazali posebno interesovanje za sticanje menadžerskih veština i promociju menadžerske profesije.

POSTANI ČLAN

U saradnji sa Ekonomskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Subotici, SAM je uputio poziv u pridruženo članstvo najboljim studentima master i doktorskih studija ovih fakulteta. Verujemo da je mladim ljudima korisno i važno da vide kako funkcioniše biznis i privreda iz prve ruke i da će članstvom u Srpskoj asocijaciji menadžera dodatno ojačati svoja znanja i veštine koja će im pomoći u njihovim budućim karijerama. Studenti besplatnim članstvom u SAM-u dobijaju priliku da prisustvuju različitim aktivnostima i događajima zajedno sa ostalim članovima iz privred.  Listu studenata, pridruženih članova SAMa, možete pogledati ovde

Studenti

Emilija Oreščanin

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu – Ekonomski fakultet u Beogradu - Master studije - Međunarodno poslovanje preduzeća

Emilija Oreščanin je rođena 1997. godine u Zemunu. Nakon završetka Devete beogradske gimnazije, kao nosilac Vukove diplome  upisala je Poljoprivredni fakultet u Beogradu – smer Prehrambena tehnologija – Mikrobiologija hrane. Tokom studija je bila dobitnica različitih stipendija, između ostalog i Erasmus+ stipendije zahvaljujući kojoj je tokom jednog semestra studije pohađala u Londonu, Middlesex Univerzitetu. Diplomu inženjera prehrambene tehnologije stekla je 2020. godine, a iste godine je upisala master akademske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer Međunarodno poslovanje preduzeća. Tokom master studija je dobila praksu u BioSense Institutu u Centru za inovacije i razvoj, u kome je danas zaposlena. Emilija aktivno prati trendove u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru, a   njene glavne sfere interesovanja tiču se održive poljoprivrede i cirkularne ekonomije, uz krajnji cilj ostavljanja pozitivnog uticaja na prehrambenu industriju.

Aleksa Dokić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske studije

Kratka biografija

Aleksa Dokić rođen je u Beogradu 4. oktobra 1992. godine, gde je završio osnovnu školu i IX gimnaziju „Mihajlo Petrović Alas“ kao nosilac Vukove diplome. Ekonomski fakultet u Beogradu upisao je 2011. godine, a diplomirao u junu 2015. godine kao najbolji student smera Trgovinski menadžment i marketing, sa prosečnom ocenom 9,73 / 10,00. Zvanje mastera iz oblasti Održivog upravljanja resursima (M.Sc. in Sustainable Resource Management) stekao je 2017. godine na prestižnom Tehničkom univerzitetu u Minhenu (Technische Universität München – TUM), sa prosečnom ocenom 1,3/1,0, čime se svrstao u 6% najboljih studenata ovog fakulteta. Paralelno sa ovim, školske 2016/17 upisuje i master program Poslovno upravljanje – Trgovina: menadžment prodaje i lanca snabdevanja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je položio sve ispite predviđene nastavnim planom i programom sa prosečnom ocenom 10,0 / 10,0. Drugu master tezu je odbranio 2019. godine, kada i upisuje doktorske studije na istom fakultetu. Trenutno je angažovan na izradi doktorske disertacije, sa prosečnom ocenom studiranja 10,0/10,0 na studijskom programu Poslovno upravljanje.

Tokom studija bio je dobitnik mnogobrojnih nagrada i stipendija. Bio je stipendista Fonda za mlade talente „Dositej Obradović“, Skupštine grada Beograda i programa za stipendiranje inostranih studenata u Nemačkoj Vlade Bavarske. Pored navedenog, bio je učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih konferencija i seminara. Autor je velikog broja radova iz oblasti elektronske trgovine, svekanalne prodaje, višekriterijumskog modeliranja u maloprodaji i upravljanja lancem snabdevanja.

Izvodi nastavu na predmetima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing i menadžment prodaje, Menadžment odnosa sa kupcima i Elektronska trgovina.

Kao konsultant, učestvovao je na velikom broju projekata, sa klijentima poput USAID-a, UN FAO, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i sl. Član je Upravnog odbora Ade Međice.