Preduzetnik SAM

Preduzetnik SAM

SAM posebnu pažnju poklanja razvoju i podršci preduzetnicima sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja, ličnog razvoja, kao i transformacije njihovih firmi. Kroz kombinaciju predavanja, razmene mišljenja i brainstrominga i radom u malim grupama i sa iskusnim tim liderima, članovi dolaze do rešenja za izazove u svakodnevnom poslovanju, ali i do saveta za dalji razvoj i rast poslovanja i odgovora na buduće tržišne trendove. Aktivnosti za preduzetnike se organizuju kroz forme Mind Networking i Mastermind program.

Posao čine ljudi – Željko Tomić na Mind Networking-u


POZIV - Mind Networking sa Željkom Tomićem


Preduzetništvo je način razmišljanja i ugrađuje se u sve sfe


Skup malih promena dovode do velike promene


Unosite male promene u svoju svakodnevicu


Novi cikluss Mind Networking inicijative za preduzetnike


Novi ciklus programa za preduzetnike - Mind Networking


Redovna okupljanja Mastermajndovaca


MastermindSAM radionica za učesnike


MastermindSAM startuje sa IV generacijom


Podrži me - MastermindSAM uz Našu mrežu


Samoispitivanjem do uspeha - MastermindSAM


„Naša mreža” – prva besplatna biznis platforma u Srbiji


Mastermind SAM - tri grupe počinju sa radom


MastermindSAM - treći ciklus


MastermindSAM 2019


Poslednje okupljanje MastermindSAM grupe


MastermindSAM – Stvaranje novih ideja


MastermindSAM - četvrta sesija


MastermindSAM - razmena iskustva


Sagledajte stvari kroz tuđe oči - MastermindSAM


MastermindSAM - kako iskoračiti na strano tržište


MastermindSAM grupa počinje sa razgovorima


Mastermind SAM grupa preduzetnika završila je svoj ciklus


Jedinstveni Mastermind momenti - četvrta sesija


“Zašto" do beskonačnosti - Mastermind treća sesija


Mastermind SAM je počeo


Mastermind SAM predstavljen preduzetnicima


Mastermind SAM - novi program SAM-a namenjen preduzetnicima