SAMIT 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope

SAMIT 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope

SAMIT100 biznis lidera regiona je inicijativa koja predstavlja jedinstven koncept u regionu. Zamišljen je kao snažna koheziona sila privrednog povezivanja i konkretan doprinos biznis lidera naporima usmerenim na unapređenje ekonomske saradnje i konkurentnosti na prostoru JI Evrope.
Samit100 je pokrenut od strane Srpske asocijacije menadžera (SAM) u saradnji sa Združenjem Manager Slovenije (ZM), Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) i Atlas Fondacijom iz Crne Gore.
Samit 100 na jednom mestu okuplja poslovne i političke lidere iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore, prvi put je održan u Aranđelovcu u oktobru 2011. godine, zatim u Bečićima 2013, u Cavtatu 2014, u Portorožu 2015. i u Sarajevu 2016. godine.
Politički lideri su na SAMIT 100 skupovima iskazali svoju podršku ovoj inicijativi koja pospešuje poslovne integracije kao i svim konkretnim projektima saradnje kompanija sa ovih pr

Drugi dan Samita100 biznis lidera


Ministri iz regiona na Samitu100


Održan sastanak Upravnog odbora SAMIT100


Održan SAMIT100 biznis lidera Jugoistočne Evrope 2017


Sastanak UO Samit-a 100 biznis lidera jugoistočne Evrope i predavanje “Digitalna transformacija, održiva mobilnost budućnosti i prilike za region jugoistočne Evrope – projekat Zelena Balkanika”


Održan SAMIT100 biznis lidera Jugoistočne Evrope 2016


Pozivamo Vas na SAMIT100 Biznis lidera Jugoistočne Evrope, 27-28. maj, Sarajevo


Članovi UO SAMIT100 u poseti gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću


Samit100 biznis lidera regiona - Dogovor za novo doba