EXPAT SAM

EXPAT SAM

Srpska asocijacija menadžera je u 2022. godini pokrenula program EXPAT SAM koji je namenjen našim menadžerima u inostranstvu. Program je namenjen članovima Srpske asocijacije menadžera, ali i drugim menadžerima koji trenutno žive i rade van Srbije. Program ima za cilj njihovo međusobno bliže upoznavanje i povezivanje, ali i održavanje kontakata sa poslovnom zajednicom u Srbiji, razmenu znanja, iskustava i informacija iz prve ruke o životu i poslovanju na određenim ino tržištima, kao i identifikovanje prilika za saradnju u Srbiji i van nje. Ovim programom SAM želi da naše menadžere van zemlje aktivnije uključi u svoje inicijative i aktivnosti i na taj način kreira mrežu SAM ambasadora širom sveta.

Ciljevi


  • - Jačanje integracije i povezivanje „expata“ kako sa poslovnom zajednicom u Srbiji, tako i međusobno
  • - Razmena znanja, iskustava i informacija iz prve ruke o životu i poslovanju na određenim ino tržištima, kako između sebe tako i sa menadžerima u Srbiji
  • - Identifikovanje prilika za saradnju / razvoj / plasman / proširenje biznisa u Srbiji i van Srbije
  • - Podrška u informacijama, kontaktima i slično u slučaju poslovnih pomeranja / promene lokacije ili povratka u Srbiju
  • - Stvaranje mreže aktivnih ambasadora SAMa širom sveta

Coaching - sveobuhvatno interdisciplinarno podučavanje


EXPAT SAM predavanje

Međunarodni ugovori za izvođenje velikih projekata


Prvo SAM Expat predavanje

Expat SAM catch up


Expat SAM zajednica

EXPATS i poslovanje u Srbiji - SAM i Tačka povratka


Srpska asocijacija menadžera i Tačka povratka organizovale su online događaj za naše ljude koji posluju u inostranstvu.

Predstavljamo vam EXPAT člana - Nikola Maravić, Danska


Nikola Maravić je globalni marketing direktor u Carlsberg Breweries A/S, Kopenhagen, Danska i od ove godine je SAM EXPAT član.

Predstavljamo vam EXPAT članove - Miloš Stefanović, Hrvatska


Miloš Stefanović je regionalni direktor za Jaguar Land Rover, Wallis Adria u Hrvatskoj.

Predstavljamo Vam EXPAT SAM članove - Vladimir Marinković


Predstavljamo Vam Vladimira Marinkovića, generalnog direktora Huma Kotor Bay Hotel and Villas, Crna Gora, Expat SAM člana.

Predstavljamo vam EXPAT SAM članove - Ratko Kuprešak


Ratko Kuprešak član je SAM-a koji živi i radi u Dubaiju na poziciji Group Chief Commercial Officer u kompaniji Solico Group.

Predstavljamo vam EXPAT SAM članove - Čedomir Đorđević


Predstavljamo vam Čedomira Đorđevića, Executive, Barnes Group, Južna Afrika, EXPAT SAM člana.

EXPAT online druženje


Održano je još jedno online druženje sa SAM članovima koji rade van naše zemlje.