Unapređenje poslovnog okruženja

Unapređenje poslovnog okruženja

Kroz naše događaje poput Foruma menadžera i Business Talk-a, pokrećemo odgovorne teme i kreiramo platformu za otvoreni dijalog sa svim relevantnim društvenim činiocima u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranja bolje budućnosti za generacije koje dolaze.

Saradnja sa institucijama


Kroz otvoreni i konstruktivni dijalog sa relevantnim institucijama, doprinosimo unapređenju poslovne klime u Srbiji, pokrećemo društveno odgovorne teme i radimo na jačanju regionalne saradnje.

Forum menadžera


Forum menadžera je format događaja koji nudi platformu za prezentovanje i diskusiju o aktuelnim biznis i društvenim temama, sa ciljem informisanja i podizanja svesti poslovne i druge javnosti.  Ovaj format okuplja vodeće poslovne lidere iz Srbije, kao i lidere iz regiona, koji na zanimljiv i dinamičan način predstavljaju nove trendove u poslovanju pred relevantnom poslovnom publikom, predstavnicima javnih institucija i medija. Najčešće teme Foruma su energetika, nove i distruptivne tehnologije, održivost, kadrovi i AI sa posebnim akcentom na to kako će izgledati poslovanje u budućnosti. Kako izgleda Forum menadžera, možete pogledati na ovom linku.

SAM Business Talk


U cilju promocije poslovne zajednice i edukacije, pokrenut je format Business Talk u okviru koga vodeće kompanije prenose svoja iskustva i dobru poslovnu praksu na temu od važnosti za podsticanje napretka poslovanja ali i unapređenja zajednice i društva u celini. Kroz Business Talk obrađivale su sve važne teme: održivi razvoj, digitalna transformacija i investiranje na berzi.

Međunarodna saradnja


„Kao deo svojih aktivnosti, SAM uspostavlja bilateralne i multilateralne odnose i saradnju sa sličnim organizacijama u regionu i Evropi, a u cilju unapređenja međunarodne ekonomske saradnje, razmene iskustava i najboljih poslovnih praksi, kao i povezivanja menadžera. SAM je punopravan član evropskog udruženja CEC European Managers (Confederation Europeenne des Cadres) i Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope.

SAMIT 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope


SAMIT100 biznis lidera regiona je inicijativa koja predstavlja jedinstven koncept u regionu. Zamišljen je kao snažna koheziona sila privrednog povezivanja i konkretan doprinos biznis lidera naporima usmerenim na unapređenje ekonomske saradnje i konkurentnosti na prostoru JI Evrope.
Samit100 je pokrenut od strane Srpske asocijacije menadžera (SAM) u saradnji sa Združenjem Manager Slovenije (ZM), Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) i Atlas Fondacijom iz Crne Gore.
Samit 100 na jednom mestu okuplja poslovne i političke lidere iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore, prvi put je održan u Aranđelovcu u oktobru 2011. godine, zatim u Bečićima 2013, u Cavtatu 2014, u Portorožu 2015. i u Sarajevu 2016. godine.
Politički lideri su na SAMIT 100 skupovima iskazali svoju podršku ovoj inicijativi koja pospešuje poslovne integracije kao i svim konkretnim projektima saradnje kompanija sa ovih pr

ERASMUS ADA


Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.

Cirkularne migracije


Projekat “Cirkularne migracije” trajaće devet meseci i obuhvatiće istraživanje, sedam događaja na temu odliva mozgova kao i promovisanje plaćenih praksi za studente i promovisanje cirkularne migracije. Za sprovođenje ovog projekta, Švajcarska će pružiti ekspertsku i finansijsku podršku.

Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.