Unapređenje poslovnog okruženja

Unapređenje poslovnog okruženja

Kroz naše događaje poput Foruma menadžera i Business Talk-a, pokrećemo odgovorne teme i kreiramo platformu za otvoreni dijalog sa svim relevantnim društvenim činiocima u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranja bolje budućnosti za generacije koje dolaze.

Inicijativa Odgovornost za budućnost


Upravni odbor Srpske asocijacije menadžera je krajem prošle godine, na 17. godišnjicu osnivanja Udruženja, pokrenuo Inicijativu „Odgovornost za budućnost“. Ova Inicijativa je posvećena odgovornom ponašanju prema svim učesnicima na tržištu, sa posebnim fokusom na odgovornu ulogu menadžera prema u stvaranju odgovornog i održivog biznisa koji je fokusiran na ljude i životno okruženje. 

Saradnja sa institucijama


Kroz otvoreni i konstruktivni dijalog sa relevantnim institucijama, doprinosimo unapređenju poslovne klime u Srbiji, pokrećemo društveno odgovorne teme i radimo na jačanju regionalne saradnje.

Forum menadžera


Forum menadžera je format događaja koji nudi platformu za prezentovanje i diskusiju o aktuelnim biznis i društvenim temama, sa ciljem informisanja i podizanja svesti poslovne i druge javnosti.  Ovaj format okuplja vodeće poslovne lidere iz Srbije, kao i lidere iz regiona, koji na zanimljiv i dinamičan način predstavljaju nove trendove u poslovanju pred relevantnom poslovnom publikom, predstavnicima javnih institucija i medija. Najčešće teme Foruma su energetika, nove i distruptivne tehnologije, održivost, kadrovi i AI sa posebnim akcentom na to kako će izgledati poslovanje u budućnosti. Kako izgleda Forum menadžera, možete pogledati na ovom linku.

SAM Business Talk


U cilju promocije poslovne zajednice i edukacije, pokrenut je format Business Talk u okviru koga vodeće kompanije prenose svoja iskustva i dobru poslovnu praksu na temu od važnosti za podsticanje napretka poslovanja ali i unapređenja zajednice i društva u celini. Kroz Business Talk obrađivale su sve važne teme: održivi razvoj, digitalna transformacija i investiranje na berzi.

Međunarodna saradnja


„Kao deo svojih aktivnosti, SAM uspostavlja bilateralne i multilateralne odnose i saradnju sa sličnim organizacijama u regionu i Evropi, a u cilju unapređenja međunarodne ekonomske saradnje, razmene iskustava i najboljih poslovnih praksi, kao i povezivanja menadžera. SAM je punopravan član evropskog udruženja CEC European Managers (Confederation Europeenne des Cadres) i Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope.

SAMIT 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope


SAMIT100 biznis lidera regiona je inicijativa koja predstavlja jedinstven koncept u regionu. Zamišljen je kao snažna koheziona sila privrednog povezivanja i konkretan doprinos biznis lidera naporima usmerenim na unapređenje ekonomske saradnje i konkurentnosti na prostoru JI Evrope.
Samit100 je pokrenut od strane Srpske asocijacije menadžera (SAM) u saradnji sa Združenjem Manager Slovenije (ZM), Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) i Atlas Fondacijom iz Crne Gore.
Samit 100 na jednom mestu okuplja poslovne i političke lidere iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore, prvi put je održan u Aranđelovcu u oktobru 2011. godine, zatim u Bečićima 2013, u Cavtatu 2014, u Portorožu 2015. i u Sarajevu 2016. godine.
Politički lideri su na SAMIT 100 skupovima iskazali svoju podršku ovoj inicijativi koja pospešuje poslovne integracije kao i svim konkretnim projektima saradnje kompanija sa ovih pr

ERASMUS ADA


Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.

Cirkularne migracije


Projekat “Cirkularne migracije” trajaće devet meseci i obuhvatiće istraživanje, sedam događaja na temu odliva mozgova kao i promovisanje plaćenih praksi za studente i promovisanje cirkularne migracije. Za sprovođenje ovog projekta, Švajcarska će pružiti ekspertsku i finansijsku podršku.

Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.